Lazebura.net I lazlar lazca - Hukuk, sahil yolunda ezildi
Lazebura.net

"Sinirlarini a?iklayan insanlardan uzak dur" Ferid?ddin Attar

Kazim Koyuncu
/content/view/128/60/zb.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
lazlar?n tv de karalanmas?
Ana Konu: G?ncel Konular
meftarem
Memleketten Bir Ka? Kare:)
Ana Konu: G?ncel Konular
nosi
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
ku? gribi,yoksulluk ve holding patronlar?
Ana Konu: G?ncel Konular
mjova
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
HABER AR??V?
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR
Makaleler: Selma Kociva

 
Google
Hukuk, sahil yolunda ezildi PDF Yazd?r E-Posta
Turan ?ENT?RK ARHAV? Artvin, DHA   
08.12. 2004

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi ge?i?i in?aat?na vurulan 3 mühür de k?r?ld?, mahkeme karar?na ra?men in?aat sürüyor

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Arhavi il?esi ge?i?ine ili?kin in?aata belediye taraf?ndan vurulan ü?üncü mühür de yap?mc? firmalar taraf?ndan k?r?ld?.


Arhavi Belediye Ba?kan? CHP'li Musa Uluta? ve sivil toplum örgütlerinin yap?mc? firmalar ile Karayollar? Bölge Müdürlü?ü yetkilileri hakk?nda yarg?ya ba?vurmalar?na neden olan olaylar, in?aat?n il?e sahilini yok edece?i tart??malar?yla ba?lad?. Uluta? ve sivil toplum kurulu?lar?n?n projenin iptali i?in ba?vurdu?u Erzurum ?dare Mahkemesi, 2 ay önce "yürütmeyi durdurma" karar? verdi. ?tiraz üzerine dosya Dan??tay'a gönderildi.

Sahilimizi isteriz

Dan??tay'?n kesin karar?n? henüz a??klamam?? olmas?na ra?men Cengiz ve Mapa in?aat firmalar?n?n yol yap?m ?al??malar?n? yürütmeleri üzerine harekete ge?en Belediye Ba?kan? Uluta?, yetkisini kullanarak ?antiyeyi 2 kez mühürledi. Ancak mühürleri k?ran yap?mc? firma yetkilileri, yol yap?m?n? sürdürdüler.
?antiyeyi önceki gün bir kez daha mühürleyen Uluta?, ?unlar? söyledi: "Sahillerimizi gelecek nesillere beton y???nlar? olarak b?rakmak istemiyoruz. Kanun da, mahkeme de, sa?duyu sahibi Arhavili hem?erilerimiz de arkam?zda. Kumsal?n üzeri kayalarla kapat?ld??? i?in davac? olmu?tuk. Yetkimiz ?er?evesinde in?aat? 2 kez mühürledik, fakat k?rd?lar. Ü?ün?ü mühür son müdahaledir. Mücadelemiz yasal yollarla devam edecektir. Güney ge?i? projesi hayata ge?irilse, hem yol yap?l?r hem sahil korunur."
Uluta? ve ekipler, deniz dolgu sahas?nda 2 ayr? yere mühür vurdu.

Ancak bu mühürler de söküldü. Karayollar? Bölge Müdürlü?ü yetkililerince yüklenici firman?n ?antiye ?efi ?eref Sava?'a "?n?aat? yeniden ba?lat?n" talimat? verildi?i iddia edildi. Uluta?, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle birlikte Karayollar? 10. Bölge Müdürlü?ü ile yüklenici firmalar Cengiz ve Mapa ?n?aat firmalar? hakk?nda Arhavi Cumhuriyet Savc?l???'na su? duyurusunda bulundu.

Yorum

 Sadece kay?tl? kullan?c?lar yorum yazabilirler.
L?tfen hesab?n?za giri? yap?n?z veya kay?t olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!


Di?er Haber ve Makaleler:
Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
 
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI


 
ONLINE ?YELER
  109 misafir ve 20 ?ye
admin DALGI? 08 Diasamidze serserilaz bobola53 CORLEONE aze edgina *NeYzEn* seray61 momoli alper_53.5 gedvali? xvala61 apa?i yesil caboit ingilaz
 
EN ?OK OKUNANLAR
 
HABER AR??V?     
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder