Lazebura.net Lazlarin Internetteki Sesi - Lazca ve Lazlar - Sahil yolu geii hakkinda
Lazebura.net Nosi Mosak`ali


Kazim Koyuncu
/content/view/133/60/sumeleya.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yazlan ve yantlanan MesajlarYazan
Bana da Yardm Edin Kampanyas...!
Ana Konu: Gncel Konular
yangazi
Lazca Okuma Gn Ankarada..
Ana Konu: Haber ve Etkinlikler
admin
Ancient DNA Yields Clues to the Puzzle of European Origins
Ana Konu: Gncel Konular
valeritti
Lazlar Ayriliki Olmamanin Bedelini Mi dyor?
Ana Konu: Laz Dili Kltr ve Mzii
valeritti
ANASAYFA
TARH
KLTR VE GELENEK
DL
RADYO LAZEBURA
YREDEN
SELMA KOVA
HABER ARV
MZK
EDEBYAT
KAZIM KOYUNCU
KARADENZ
HABER LSTES
ANKETLER
LAZ MUTFAI
ETKNLK HABERLER
ONLNE KTAP
BZE LNK VERN
KK LANLAR
BTN HABERLER
PREMIUM YELIK
YEMEK TARF VER
QUIZ
MUTFAKTAN 
Google
Sahil yolu geii hakkinda PDF Yazdr E-Posta
15.12. 2004


ARDEEN CUMHURYET HALK PARTS LE 
BAKANLII BASIN TOPLANTISI

Tarih:14.12.2004 Sal Günü Saat:12.30
Konu:Sahil yolu geii hk.

Deerli Ardeen liler uzun zamandr gündemde olan sahil yolu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak balangtan bu yana yolun kylar tahrip etmeden, güneyden gemesi gerektiini söylüyorduk.Gemi dönemde imdi iktidarda olan kiilerde ayn görüteydi.Fakat o dönem iktidarda deildiler.

ktidarda olmamalarna ramen dönemin Belediye Bakan Ardeen giriinde yol almalarn durdurtmutu.

Fakat bu güne geldiimizde Ardeen Cumhuriyet Halk Partisinin önceden savunmu olduu düüncelerinin arkasnda durduunu fakat bir dönemde bakanlk da yapm olan Sayn mdat Sütlüolu ve ekibinin iktidarda olmalarna ramen bu düüncenin arkasnda olmadklarn görüyoruz ve üzülüyoruz.

Deerli Ardeenliler. Biz yola kar deiliz.

Biz sayn 27 kasm 2004 tarihinde Mümtaz Sinann 27 kasm 2004 tarihinde Ankaradaki toplantda yapt konumada dedii gibi Karadeniz insannn yola ihtiyac var ama yolsuzlua deil.Bu, Karadeniz otoyolu deil Karadeniz Oto Yolsuzluu olarak tarihe geecek

Biz sayn bakann dedii gibi Yolsuzlua karyz.Yolun yapl ekline ve güzergahna karyz.Biz  gene sayn bakann dedii gibi tarihe Karadeniz oto yolsuzluu olarak geecek olan bu yola karyz.ünkü bunun bir paras olmak istemiyoruz.

Biz bölgemizde yol yaplmasn herkes den ok istiyoruz.Ama yalnzca Karayolu deil,Tren yolu da yaplsn,Deniz ulam da artrlsn.Fakat bunlar, bir bütün halinde Karadenizin sosyo-ekonomik anlamda gelimesini salayacak ve de doasn katletmeyecek bir ekilde yaplsn.

Unutmayalm ki Karadenizi Karadeniz  yapan doal güzellikleridir.

Sahil yolu ile kylarmz katledildi,katlediliyor,yayla turizmi ad altnda yaylalarmz yok ediliyor. Yaknda elimizde Karadenizin doas ile ilgili kartpostallardan baka  bir ey kalmayacaktr. 

Yolun niye yukardan gemesini istediimizi ksaca özetlersek ;

1-Kylarmzn korunmas gerektiine inanyoruz.
Milyonlarca yl sürecek olan bir ky tahribatna ve doal olarak da evre katliamna yol aacak ve denizin boynunu kesecek olan yolun  sahilden gemesine karyz.

2-Yolun güneyden gemesi durumunda daha ucuza kacana inanyoruz ve biliyoruz..
ünkü Ardeen Belediyesinin Van Yüzüncü Yl Üniversitesine hazrlatm olduu rapora göre yolun yukardan gemesi ile sahilden gemesi arasnda yüzde yüz fark bulunmaktadr.

Uzmanlarn hazrlam olduu rapora göre yol doadan geerse 33 milyon dolara,sahilden geerse ise en az 70 milyon dolara mal olacak.Sahilden geile ilgili olan rakam ise hayalidir.

Yarn dolgu yapmaya balad zaman gerek maliyet ortaya kacaktr.Bu 70 milyon dolar en az ikiyle arpmak gerekecektir.

Merak ediyoruz ve soruyoruz.
ay üreticilerinin yllardr süren yoksullamalarnn önüne gemek iin  iyiletirme yapmayan AKP hükümeti yol iin fazladan para vermeyi nasl düünebilmektedir.?

ay iin yaplacak her 50 bin liralk zammn büteye maliyeti 30 trilyon kadarken bir Ardeen geisinin aradaki fark en 30-50 milyon dolar yani en az 43 ile 70  trilyon arasdr.

Müstahsile gelince paray bulamayan hükümet yola gelince fazladan para vermeye nasl karar verebilmektedir.

Bu anlamda CHP Ardeen ile örgütü olarak AKP hükümetin sesleniyoruz madem fazla paranz var bu paray denize ta  doldurarak harcayacanza yolu Güneyden geirin ve arada kacak olan maliyet farkn da ;

ay fiyatlarna yanstarak mustahsile ödeme yapn,

Köy ve mahalle yollarn bir an önce tamamlayn

lemizde istihdam salayacak yeni yatrmlar iin harcayn.

3.Bu yol yasalara aykr olarak yaplmaktadr.Yolun tamam ky kanunu aka ihlal edilerek yaplmaktadr.Kylar Anayasa hükmü gereince koruma altndadr.Bu yol hem Anayasamza hem ky kanununa  hem de Türkiyenin imzalam olduu uluslar aras sözlemelere aykrdr

4.Yolun sahilden yaplm olmas durumunda Ardeenin gelimesinin önü kesilecektir.Zaten sahile doru ylm olan Ardeen Tek yönlü olarak bir kez daha sahile ylacaktr.Artk sahilde ylacak yer kalmamtr.

Oysa ki yolun güneyden gemesi durumunda  Ardeen in geliebilmesi iin daha geni bir alan alm olacaktr. Ayrca verilecek ve yaplacak olan balant yolaryla köylerin hem Ardeenle hem de dier ilelerle olan balantlar kolaylam olacaktr.

Yolun güneyden gemesi Ardeen sahilleri ile ilgili peysaj almasnn yaplmasna engel deildir.

5.Yol bittii zaman bölge turistler iin ekici olamayacaktr.ünkü hibir turist denize doldurulmu kayal görmeye gelmeyecektir.Gelse bile transit olarak geecektir.

6.Dünyann hibir yerinde denizler doldurularak yol yaplmamaktadr.Ne Yunanistan da ne talya da ne spanyada ne Amerika da ne de komuumuz olan Gürcistanda deniz doldurulmamtr.ünkü denizi doldurup yol  yapmak  DoDr.Fazl elik hocann dedii gibi ancak eytan iidir

Yukarda özetle saydmz nedenlerden ötürü biz bu yolun sahilden gemesine  karyz.

Yolla ilgili olan aklamalarmz ve partimizin bakn aktardktan sonra Tüm Ardeen lilerin adna soracamz  sorularn yantlarn bekliyoruz.

1-Karayollar yolun sahilden gemesinin maliyetinin ne olduunu aklamaldr

2-Ardeen Belediyesini;hazrlatm olduu raporu Ardeen halknn bilgisine sunmaya aryoruz.Eer Ardeen Belediyesi bu raporu Ardeen halkna sunmayacaksa o zaman ne diye hazrlatmtr?Kendi hazrlarm olduu projeye Belediye Bakan ve mdat Sütlüolu niye yeterince sahip kmamaktadr?

3-Kendi partisi iktidarda deilken yollar kesen ve yolun sahilden gemesini engelleyen sayn mdat Sütlüolu imdi partisi iktidarda ve bir dönemde Bakanlk yapmtr,ve ellerinde de hakl olduklarn ortaya koyan bilimsel raporlar var hal böyleyken niye sessiz kalmaktadrlar.Sayn Sütlüolu emir demiri keser sözüyle bu iten kolay kolay syrlamaz.

Geri Ardeen Belediye Bakan sayn Mümtaz Sinan 27 kasm 2004 tarihinde Ankarada panelde yapm olduu konumada bu durumu öyle özetliyor

illa Ardeen sahilinden geilecek diye bize dayatld zaman-eskiden biraz daha kahramandk,imdi mevcut durumdan dolay biraz uysal koyun haline geldik onu zikredeyim demektedir.

Bundan daha güzel bir itiraf olabilir mi?

4-Bir yandan bu yolu ihaleye aan insanlar yüce divana gönderiyorsunuz bir yandan da ayn projeyi uyguluyorsunuz.o zaman ANAP llar  yüce divana niye  gönder diniz?

Yaplan i hatalysa siz niye aynsn yapmaya devam ediyorsunuz?

5-Ardeen Belediyesinde görev yapan seilmi tüm belediye meclis üyelerine sesleniyoruz.Sayn Belediye Bakan Mümtaz Sinann dedii gibi tarihe Karadeniz Oto Yolu Yolsuzluu olarak geecek olan bu projeyi onaylamayn.Onaylayarak bu durumun bir paras olmayn.

Son bir kez daha sesleniyoruz Karadeniz Teknik Üniversitesi Ulatrma Bölüm Bakan Sayn Fazl elik Hocann dedii gibi eytan ii olan bu Sahil yolu projesini onaylamayn.Onaylamayn ki Gelecek kuaklar sizi her zaman saygyla ansnlar.

Son olarak kamuoyunda Arhavi Belediye bakannn görevden alnacana dair söylentiler kartlmaktadr.Böyle bir ey olacana inanmyoruz,ayrca  inanmak da istemiyoruz.

ünkü hibir gü mücadelesinde hakl olan,ilesine ve bölgesine kar olan  sorumluluunu yerine getirmek iin Kararl bir ekilde izgisinden sapmadan mücadele eden CHPli bir Belediye bakann görevden alamaz.Bu o kadar da kolay deil..

Hele bunu kendi dokunulmazlklarn kaldrmayan ,Irakta Müslüman kardelerimiz katledilirken sessiz kalan,ABDnin yakn dostu olan bir  iktidar hibir ekilde yapamaz.

 ARDEEN CHP LE BAKANLII

Yorum

 Sadece kaytl kullanclar yorum yazabilirler.
Ltfen hesabnza giri yapnz veya kayt olunuz.


Dier Haber ve Makaleler:
 


Bu Blmde yaynlanm dier Haber ve Makaleler


 
 
SELMA KOVA
  
PREMIUM YE OL
YE GR
HAFTANIN YELERI

 
ONLINE YELER
  38 misafir ve 1 ye
l@zoli
 
EN OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazdr  @ Kontak Yukar            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Kazm Koyuncu " air Ceketli ocuk" E-Kart Gnder