Lazebura.net I lazlar lazca - Bolumi 2: Furunci Oxorza
Lazebura.net

"M?kemmel insanin aksayan taraflari daha ?ok belli olur." Goethe

Kazim Koyuncu
/content/view/221/273/yayla1.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
lazlar?n tv de karalanmas?
Ana Konu: G?ncel Konular
meftarem
sorgun orman? katliam?
Ana Konu: Haber ve Etkinlikler
?kimi
*h A Y A T B U *
Ana Konu: G?ncel Konular
nayla53
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
HABER AR??V?
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR 
Google
Bolumi 2: Furunci Oxorza PDF Yazd?r E-Posta
Selma Ko?iva   
14.06. 2005
?kuni Kuzey Mahallesi a Furunci Oxorza koren .Almanuri ?eni mebu?ver bazi.Tercumani dvaç’irasi kodomiyoxas.K’irk’ela do cari ?k’imi kebuç’opam.Cenç’areri ti var emiçopas.Ti dolonk’oreri deri zak’o(ceket) mu?itedulya na ikums ar oxorza oren.Tuta?xa do sabadoni mahallle pazari cari pide k’irk’ela gamaçams.Furuni ku?un.Him egeli oren Denizli?a molveri.
Zade m3’ori ham Almanyape it’us furunci oxorza.Çenditi na oçali?apams k’oçepe do oxorzalepe m3ika cençareri meçams.Ar nd?a xarçlu?i va mi?ut’u.A m3ika komebu?vela ma ptkvi.Cari gamapçat’u Pazar yeri.Arkada?epe k’om?epe azirsi aseyires.Muelimepe cari gamaçaman Almanya kodolixu ya tk’ves.Ma bzi3i.Oxorionçarute mebikaçidort’u.Acur sayet’i komebu?vela ma.25 euro momçaset’u.Dulya boçodinisi 10 euro do cur pide  xe kodomokaçu.Furunci oxorza hi?o oren .Çendi n3’orums mancuraeti on3’orinams.

Dulya zade u?un.?ri ?k’ala ok’obiyare it’us  ti ok’ulams.Xoloti nomsk’un Furunci oxorza mahalle ?k’uni.’Taze pide ‘ deyi doliyoxasi iri gza?a gikten ,kelvakten.Ma memçopasi burokrasi dulyape ?eniva mema?kums.Acur k’irk’ela bere st’eri xe kodomokaçams.

Soti zeni zirasen heko cari gamapçare it’us.Ar nd?a memat’u. Mahalle papazi?a idi dilekçe komeçiya.Kilise?i ogine cari gamabçare ya.Papazi kobziri. Dilekçe komebçi.Yeri kepçopi.Furunci oxorza xeleri gulurtu a?kva..

Uka?xe mahalle?i o?k’ena ar furuni çkvakeçopu.K’oçepe ?k’ala i?k’iden cari dulyate.Seri nd?aleri dulya ikums.’Dulya p’asi ti 3’una golomilams’  mi3’omers.Ar k’aleti zabuni bore doktori?a mendemiyoni mi3omers.

Ar nd?a doktori?a biyonare..Almanya dulya ikums almanuri var u?kun.Doktori?a xvala var alen.Hakoni oxorzalepe zade n3’oruman.Dulyape mikvateta?a huyneri nd?a çetini oren.Almanya osk’edinu  kolayi varen.

Golobitaia gza kocelemixedun.Toplanti?a bita?a acur k’irk’ela xe kodomokaças.Furunci oxorza ?k’ala arkada?i dobiyitu.Mara ar daa xarçluksuzi dobskudasi va mebu?ver.Oxorzalepe dulya oxenapams cençareri vorsi va meçams.

Almanuri nena var u?k’un, hakoni k’anunepe var u?k’un.Almanya o?k’ena dulya mu?i kocedgu içali?ams.


‘Biçali?asi ti’una golomilams’ it’us.iri içinams iri ?k’ala k’ai oren Furunci oxorza...

2.Bölüme zorunlu bir ek;
 
Sevg?l? okuyucu
Ik?nc? bölümde anlatt???m Ekmakc? kad?nla öyküyü  payla??r?m ancak ekmekçi kad?n ad?n? vermedi?im halde  yaz?ma çok al?nm??t?r. Özellikle kad?nlara emeklerinin kar??l???n? vermemes? konusunda ele?t?rmem  üzer?ne  çok k?zm??t?r.Burda ekmekçi kad?n?n  anonym b?r tipolojiy? anlat?rken üstüne al?nmas? ele?tirimin do?rulugunu gösterir.

Öyküleri yazarken yapt???m  bire bir gerçe?i anlatmak de?il bir gerçekten yola ç?karak bir öykü denemesi  yazmak...Bundan sonra da okuyucu  yada kuzey mahallesi sakinleri yaz?lar?m? okuyunca gerçe?in yan? s?ra kurgu da i?in içinde oldu?u bilinmeli.
 
Sevgiler

Selma Koçiva

Yorum
Bir avrupa ?lkesinin vatanda?? olmak
Yazar Misafir a??k 2005-08-25 10:41:34
Sevgili okuyucu 
 
1984 den beri Fahri lazo?lu alfabesi ile yaz?yorum.Beni sivri bir kalemle tan?yorsunuz.kalemim t?rk edebiyat? yapanlar gibi de?il. ??nk? ben bir laz kad?n?y?m.Anadilim lazca pek bilinmedi?i gibi son nefesinde.Bunu ?ocuk ya?ta fark etmek beni ?ok yo?un bir ?al??maya itti.Yazd?k?a halk k?lt?r?me yakla?t?m ya?ad?m.Ya?ad???m yer bir refah ?lkesi olan Almanyaysd? 25 y?l?m orda ge?ti Taa ki kaz?m Koyuncuyu kaybedene kadar. ?g?nd?r bu g?nd?r t?rkiyedeyim.'5 y? Dortmund Almanyada lazonay? ya?att?m. Dortmund daki parklarda y?r?rken hem d???nd?m hemde laz?stan?m? ya?ad?m.Dortmund daki Fredenbaum park? selmen?n karadenizi olarak bilinir. 
 
devam edece?im
anlad?ysam laz olay?m
Yazar Misafir a??k 2005-07-17 11:53:54
bende anlamad?m, bizim lazl?kta bir problem var
bir laz arkada? edinin
Yazar aztur a??k 2005-07-10 13:46:52
size bir lazca bilen arkada? edinmenizi tavsiye ededim lazca s?zl? aktar?lan bir dil lazca bilen dostlar?n?z varsa ??renebilirsiniz
Yazar KAZIMkolik a??k 2005-07-03 20:03:29
[B] :? bisi anlamadim  
lazca ?grenmem lazim ama nasil :roll[/B]

 Sadece kay?tl? kullan?c?lar yorum yazabilirler.
L?tfen hesab?n?za giri? yap?n?z veya kay?t olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!


 


Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
SELMA KO??VA
MISAFIR DEFTERINDEN
kuzey
do?a harikas? do?u karadeniz ?zerinde nas?l oyunlar oynand???n? bilmiyorum ama ?u bir ger?ek s?ra karadenize geldikleri bir ger?ek.ilk ?nce ?oruh vadi
Devam

Ziyaret?i Defterini imzala
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI


 
ONLINE ?YELER
  142 misafir ve 16 ?ye
meya53 galeodes53 otanusi mcima CENG?Z CEREN SyNsY__ lesya EFSUN ?ONAM limsa komoli lazi LAZYA findikli_g?zeli asmin lazenver bageni
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder