Lazebura.net I lazlar lazca - Cennet Sevgilim
Lazebura.net


Kazim Koyuncu
/content/view/292/353/komik%20ama%20sirin%20inek%20yaw.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
D?nyada sadece biz ya?am?yoruz
Ana Konu: Haber ve Etkinlikler
otanusi
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
laz k?lt?r?n?n vazge?ilmez simgeleri sizce nedir?
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
nosi
Laz oldugunu sonradan farkedenler!
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
sovalye
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
HABER AR??V?
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR
Makaleler: Selma Kociva

 
Google
Cennet Sevgilim PDF Yazd?r E-Posta
Edit?r   
07.08. 2005
/content/view/292/353/getimageV2a.jpgCennet Sevgilim
Önder Saralo?lu
/content/view/292/353/satinal2.gif
Fiyat?:9.570.000 TL/9,57 YTL
Temin süresi~ 1 gün
Kazanaca??n?z puan: 20
%20 ?nd?r?ml?
Yay?n Y?l?: 2004
?thal
302 sayfa
13,5x19,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9751021596
Dili: TÜRKÇE
Ccedil;E
?NKILAP K?TABEV?


"Aç?lar?n üstüme kar gibi ya?d???n? söylüyorlar.Kendimi s?cak hissediyorum, üstümde kar tutmuyor.Bütün hayat, mutluluklar dönüp duruyor.Gerçek uzan?p uyumu?tur.Uyan?k olansa bir çocu?un ba??n? ok?ar gibi sevdi?imiz, yan?m?zda tuttu?umuz inand???m?z sanr?d?r."San?yor" olman?n hafifli?i, "sand???m?z" bilmedi?imiz sürece, ne güzel.Çoktan ilk giysilerini ç?karm??t?r herkes. Ama bunu bilmek onlara ne verir? Ben onlara yeni giysilerinin yak?c?l???n?, rahats?zl?k verici oldu?unu ve i?reti durdu?unu anlatsam, onlar, yak?c?, rahats?z edici ve i?reti oldu?unu bilmedikleri sürece neye yarar?
Neden onlar? ta? üstünde yatman?n yüceli?ine inand?rmak isteyeyim? Rahat yataklar?m?z var ya! Mutlu ve gelip geçmekte olan hayat?m?z? en az?ndan memnunluk içinde ya?ayabilmemiz için tek yapmam?z gereken, gerçe?i uyand?rmamakt?r.B?rakal?m uyusun"

Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
 
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI


 
ONLINE ?YELER
  91 misafir ve 14 ?ye
viceli SyNsY__ MjoRasTe ? gyulimehmet EFSUN ?ONAM shamba_61 pis?halali
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder