Lazebura.net I lazlar lazca - Laz ?ark?lar?
Lazebura.net

"B?t?n isler, k???k baslangi?larla olur." Cicero

Kazim Koyuncu
/content/view/293/353/fuatsaka.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
D?nyada sadece biz ya?am?yoruz
Ana Konu: Haber ve Etkinlikler
otanusi
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
laz k?lt?r?n?n vazge?ilmez simgeleri sizce nedir?
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
nosi
Laz oldugunu sonradan farkedenler!
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
sovalye
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
HABER AR??V?
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR
Makaleler: Selma Kociva

 
Google
Laz ?ark?lar? PDF Yazd?r E-Posta
Edit?r   
07.08. 2005
/content/view/293/353/getimageV2c.jpgLaz ?ark?lar
Goicihe Kojima
/content/view/293/353/satinal2.gif
Fiyat?: 6.093.750 TL/6,09 YTL
%19 indirimli
Temin süresi~ 1 gün
Kazanaca??n?z puan: 12
Yay?n Y?l?: 2003, 84 sayfa, 2. Hm. 13,5x19,5 cm
m
Karton Kapak
ISBN:9758663445
Dili: TÜRKÇEÇ?V? YAZILARI


Türkçede ilk olan bu çal??ma, Laz ?ark?lar?n? sözleri ve notalar?yla birlikte gösteren derleme bir kitapt?r. Bütün Laz ?ark?lar?n? tek bir kitapta toplamak elbette imkans?zd?r zaten bu çal??ma böyle bir iddian?n ürünü de de?ildir...

Bu derleme, yöreye ait dillerde dola?an, dü?ünlerde, imecelerde söylenen onlarca ?ark?n?n bir araya gelmesiyle olu?tu.
Kojima'n?n uzun y?llar Laz dili üzerine yapt??? çal??malar sonucunda ortaya ç?kan bu derleme, Laz kültürü ve edebiyat?na önemli bir katk? niteli?indedir..

Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
 
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI


 
ONLINE ?YELER
  47 misafir ve 2 ?ye
samathana meftarem
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder