Lazebura.net I lazlar lazca - Lazona / Laz Halk Ger?ekli?i ?zerine
Lazebura.net

"D?nyada d?zeltebilecegimiz, daha iyi yapmayi basarabilecegimiz, ilk ve en ?nemli kisi kendimizdir." Huxley

Kazim Koyuncu
/content/view/294/353/yayla1.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
D?nyada sadece biz ya?am?yoruz
Ana Konu: Haber ve Etkinlikler
otanusi
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
laz k?lt?r?n?n vazge?ilmez simgeleri sizce nedir?
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
nosi
Laz oldugunu sonradan farkedenler!
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
sovalye
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
HABER AR??V?
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR
Makaleler: Selma Kociva

 
Google
Lazona / Laz Halk Ger?ekli?i ?zerine PDF Yazd?r E-Posta
Edit?r   
07.08. 2005
/content/view/294/353/getimageV22.jpgSelma Koçiva
TÜMZAMANLAR YAYINCILIK
Art?k Laz halk? yöresellikten evrenselli?e aç?larak varl???n? dünyaya kan?tlamak zorundad?r. Bunu ba?armak, Laz halk?n?n gözü, kula?? ve sesi olmak, halalar?m?z?n, teyzelerimizin veya amcalar?m?z?n de?il, bizim ku?a??n görevidir. Selma Koçiva'da ku?a??m?z?n bu görevi severek on y?llard?r omuzlam?? onurlu bir temsilcisidir. Selma Koçiva'n?n, Laz halk?n?n varl???n? kan?tlama, dilini ve kültürünü ya?atma ve geli?tirme mücadelesine verdi?i katk? - bunu yak?ndan gören birisi olarak vurguluyorum - son derece büyüktür.
Bu kitap, böylesi bir Laz kad?n? olan Selma Koçiva'n?n '91-'99 y?llar? aras?nda kaleme ald??? makalelerden yap?lan bir derlemedir.
/content/view/294/353/satinal2.gif
Yay?n Y?l?: 2000  ?thal ö 271 sayfa
13,5x19,5 cm  Karton Kapak  ISBN:9757350788  Dili: TÜRKÇE

E

Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
 
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI


 
ONLINE ?YELER
  89 misafir ve 5 ?ye
SyNsY__ divinelaz cumali meftarem alioski
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder