Lazebura.net I lazlar lazca - Laz Masallar?/Lazuri P'arametepe
Lazebura.net

"Hayati yasamanin iki yolu vardir. Biri hi?bir seyi mucize degilmis gibi yasamak...Digeri her sey mucizeymis gibi yasamak..." Albert Einstein

Kazim Koyuncu
/content/view/296/353/fuatsaka.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
D?nyada sadece biz ya?am?yoruz
Ana Konu: Haber ve Etkinlikler
otanusi
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
laz k?lt?r?n?n vazge?ilmez simgeleri sizce nedir?
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
nosi
Laz oldugunu sonradan farkedenler!
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
sovalye
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
HABER AR??V?
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR
Makaleler: Selma Kociva

 
Google
Laz Masallar?/Lazuri P'arametepe PDF Yazd?r E-Posta
Edit?r   
07.08. 2005
/content/view/296/353/getimageV23.jpgMünir Y?lmaz Avc?
SORUN YAYINLARI
/content/view/296/353/satinal2.gif
Fiyat?: 11.700.000 TL/11,70 YTL
Yay?n Y?l?: 2005
?thal
13,7x20 cm
Karton Kapak
ISBN:9754311447
Dili: TÜRKÇE-LAZCA
l;E-LAZCA
Bu kitab?n haz?rlanmas?nda, anadilleri Lazca olan M. Y?lmaz Avc? ve Nizamettin Alkumru'nun çocukluklar?nda büyüklerinden duyduklar? masallar?n yan? s?ra, Lazca metinleri aktaran Georges Dumezil'in Contes Lazes (Paris, 1937) ve Documents Anatoliens-IV (Paris, 1967); Guram K'art'ozia'n?n Lazuri T'ekst'ebi (Tbilisi, 1972) ve Lazuri T'ekst'ebi-II (Tbilisi, 1993) ile Natela Kutelia, Sergi Cikia ve Zurab Tandilava'n?n Lazuri P'aramitepe (Tbilisi, 1982) adl? kitaplar?ndan da kaynak olarak büyük ölçüde faydalan?lm??t?r. Bu yönüyle de kitap, kolektif bir çal??man?n ürünüdür. Belirtilen kaynaklardaki Lazca anlat?mlar, gözden geçirilmi? ve mümkün oldu?u ölçüde de Türkçe kar??l?klar? verilmeye çal???lm??t?r.
Kitapta kar??m?za ç?kan ki?iler, ili?kileri ve verilmek istenen dersler, aktar?c? ki?ilerin ya?ad?klar? dönemlerin üretim, mülkiyet ve payla??m ili?kileri ?????nda de?erlendirilmelidir.

Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
 
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI

 
ONLINE ?YELER
  156 misafir ve 34 ?ye
viceli V?YAseminarafat toroci serserilaz bybere wezir mel axel_blackmar gyulimehmet nosi Dida_Mangisa ?ONAM clup_b?y?kada sanzatumm serseri0533 ma_vore online06 MEMLEKET mekiskirli potlika nial
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder